Twoje rachunki w rękach profesjonalistów


B

Biuro Rachunkowe Benefit oferuje usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej oraz księgowej dla klientów z sektora przedsiębiorstw, ale także dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Biuro oferuje swoje usługi na terenie miasta Łodzi.


Na rynku Benefit istnieje od 1 sierpnia 2001 roku.

Jego właścicielką jest pani Ewa Olejczyk, posiadająca wpis uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 32058/02). Biuro rachunkowe szczególnie dużą wagę przykłada do rzetelności oferowanych usług, a profesjonalizm jego pracowników przekłada się również na wieloletnią współpracę z niektórymi klientami. Nasze biuro podatkowe - Benefit przygotowuje roczne deklaracje rozliczeń osób fizycznych oraz sporządza sprawozdania finansowe firm.

W ramach działalności Biuro Rachunkowe prowadzi Księgi...

Handlowe, Książki Przychodów i Rozchodów czy Ryczałt Ewidencjonowany. Z usług dodatkowych, jak prowadzenie ewidencji środków trwałych czy ewidencji sprzedaży i zakupów prowadzonych z myślą o rozliczeniach VAT, mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy już prowadzący działalność, jak i firmy dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności.


Biuro podatkowe pomaga także w rejestracji nowych firm

Dodatkowo w ramach podpisanej umowy reprezentujemy klienta przed organami skarbowymi. Współpracujący z biurem rachunkowym klienci mogą również korzystać z obsługi kadrowo-płacowej i księgowej, realizowanych bezpośrednio w siedzibie zlecającego obsługę klienta lub też mogą się zdecydować na obsługę tradycyjną z odbiorem dokumentów od klienta.

ZAUFALI NAM

OFERTA

USŁUGI

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada pełną księgowość dla firm. Sprawdź poniżej co wykonujemy dla swoich klientów:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont.
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS

KONTAKT

WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Biuro Podatkowe Benefit

  ul. Wróblewskiego 8, lokal 64A, kl.C
  90-557 Łódź.